هر آنچه قبل از رفتن به شکار باید بدانیم

    انسان‌‌ها  از دیرباز برای تأمین بخشی از مواد غذایی خود اقدام به شکار می‌کردند. نخستین انسان‌ها با استفاده از سنگ و چوب شکار می‌کردند. پس از آن با ابداع وسایل نوک‌ تیز، از این ابزارها برای شکار استفاده می‌کردند. شکار روشی بسیار موثر برای کنترل جمعیت حیواناتی است که شکارچیان ( حیوانات شکارچی […]

ابزار پالادیوم